Visum aanvragen noodzaak om een land binnen te reizen en er te mogen verblijven

Als je op reis wilt, dan is een visum aanvragen iets wat vaak bittere noodzaak is. Visum betekent in het latijn ‘document dat gelezen is’. Visa zijn er vooral zodat landen controle houden welke mensen er hun land binnenreizen en daar verblijven. Een visum aanvragen betekent het aanvragen van een officieel document , dat je toestemming geeft een land binnen te reizen en er ook te verblijven.

Er zijn verschillende soorten visa

De meeste visa bevatten een aantal voorwaarden voor bezoek aan dat land. Die voorwaarden hebben vaak betrekking op de periode dat je mag verblijven. Vaak geldt voor normaal visum dat er uitgegaan wordt van een termijn van negentig dagen. Dat betekent dat je uiterlijk na negentig dagen het land als reiziger moet verlaten. Er zijn overigens verschillende soorten visa. Een visum aanvragen kan ook gaan om een transitvisum. Een dergelijke visum geeft je het recht een land door te reizen. Je mag er dan net verblijven. Om die reden is een dergelijk visum dus ook slechts enkele dagen of zelfs slechts enkele uren geldig. Spreken we van een toeristenvisum dan bedoelen we het normale visum met een standaard geldigheid van negentig dagen. Daarnaast is er nog het uitreisvisum. Je krijgt dan toestemming om het eigen land te mogen verlaten.

Let op, het aanvragen van een visum kost je altijd geld

Een visum aanvragen kost je altijd geld. Een visum kan bovendien verschillende vormen aannemen. Soms is een visum een document dat je naast het paspoort bewaart. Vaker echter, is het aanvragen iets dat resulteert in een stempel, paspoort, zegels of sticker in het paspoort. Daar zijn de lege pagina’s in je paspoort dus voor bedoeld. Doorgaans worden visa vooral uitgegeven door landen waar inreisbeperkingen van kracht zijn. Verder is het bekend dat als je als Nederlander of Belg naar een van de Golfstaten wilt, je alleen een visum krijgt als je een uitnodiging van het land kunt laten zien.

Vaak duurt een visum aanvragen hooguit veertien dagen

Je kunt geheel zelfstandig een visum aanvragen. In de regel is dit echter complexer dan je denk. Vandaar dat je tegenwoordig ook een beroep kunt doen op speciale bureaus die alles voor je in orde maken. Je vult gegevens in, stuurt je paspoort op en krijgt dat paspoort met een visum thuis gestuurd. Meer hoeft het niet te zijn. De visumaanvraag duurt vaak hooguit twee weken overigens. Is extra onderzoek nodig, dan kan die termijn verlengd worden tot dertig dagen. Het aanvragen van een visum is niet altijd gemakkelijk dus. Om die reden is het inschakelen van een extern bureau dus niet zo’n slecht idee.

Altijd geldig paspoort nodig

Voor een visum aanvragen heb je in elk geval altijd een geldig paspoort nodig. Bepaalde landen stellen een aanvullende eis dat een paspoort nog tenminste zes maanden lang geldig is. Ook kunnen bewijsstukken gevraagd worden die aantonen wat het reisdoel is en documenten die aantonen dat er voldoende financiële middelen zijn voor het verblijf, de doorreis en ook de terugreis. Kijk voor meer informatie op https://visaservicedesk.com/.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *