Wat moet je weten over het schadeformulier EU?

Wanneer je met je auto de openbare weg opgaat spreekt het voor zich dat je daarbij steeds het risico loopt om geconfronteerd te worden met bepaalde schade. Deze schade kan door jouzelf, maar ook door een derde veroorzaakt zijn. In het merendeel van de gevallen is het zo dat je voor de veroorzaakte en / of geleden schade een beroep kan doen op je autoverzekeraar. Om dit vast te kunnen stellen dient er echter een schadeformulier te worden ingevuld. Het zogenaamde schadeformulier EU is geldig in alle landen die deel uitmaken van de Europese Unie. Wil je hier graag meer over te weten komen? Dan moet je, je zeker even verdiepen in de onderstaande informatie.

Wat is het schadeformulier EU precies?

Om het aangeven van schade als gevolg van een ongeval te vereenvoudigen heeft de Europese Commissie van Verzekeringen ervoor gekozen om één schadeformulier voor de volledige EU in het leven te roepen. Voor het schadeformulier EU geldt dat ze kan worden gebruikt in alle EU-lidstaten evenals in Zwitserland en een aantal landen die zich rond de Middellandse Zee bevinden. Het formulier kan worden gebruikt in om het even welke taal in alle landen. Belangrijk om rekening mee te houden is dat het formulier door allebei de betrokken partijen dient te worden ingevuld. Bovendien moet ze finaal ook door beide partijen voor akkoord worden ondertekend. Ben jij het niet eens met de schets die werd opgesteld? Dan mag je deze niet voor akkoord ondertekenen.

Hoe kan je het schadeformulier EU bekomen?

Iedereen die met zijn of haar auto de openbare weg opgaat in de Europese Unie dient in het bezit te zijn van ten minste één schadeformulier EU. Dit formulier is namelijk het enige, wettelijke document waarop je de exacte omstandigheden van een ongeval kan aangeven en mee kan bewijzen. Ben je nog niet in het bezit van een dergelijk formulier? Dan kan je ervoor kiezen om deze aan te vragen bij je autoverzekeraar. Het is ook mogelijk om dit formulier te downloaden van het internet.

Hoe moet je het schadeformulier EU invullen?

Wanneer je een ongeval hebt gehad zal je er dus voor moeten kiezen om samen met de andere betrokken partij het schadeformulier in te vullen. Je moet op het formulier alle relevante informatie invoeren. Het gaat hierbij dan onder meer om:

  • Het exacte ongeval;
  • De plaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan;
  • De specificaties van je eigen voertuig;
  • De gegevens van de andere betrokken partij;
  • Het voertuig van de tegenpartij;
  • Een zogenaamde situatieschets;

Door middel van de situatieschets die je aanbrengt op het schadeformulier EU wordt het voor de verzekeraar mogelijk om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het ongeval. Bijgevolg kan er op deze manier worden bepaald welke verzekeraar tussenkomst dient te verlenen in de geleden kosten. Was er sprake van één of meerdere getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren? Vergeet dan ook zeker niet om ook hun gegevens op het schadeformulier EU te vermelden. Op deze manier kunnen heel wat vervelende discussies namelijk voorkomen worden.

Belangrijke tips voor het invullen van het schadeformulier EU

Het spreekt voor zich dat je niet telkens wanneer je met de auto rijdt het schadeformulier EU nodig hebt. Gelukkig maar! Dit zorgt er echter voor dat heel wat mensen niet goed weten hoe ze dit formulier nu precies moeten invullen en waar ze rekening mee moeten houden. Dat is op zich geen probleem. Je bent namelijk meer dan waarschijnlijk op deze pagina terecht gekomen omdat je daarvoor op zoek bent naar meer informatie. Wel, hieronder zijn verschillende interessante tips terug te vinden die je kunnen helpen bij het invullen van het schadeformulier EU.

1.) Zorg ervoor dat je altijd meerdere schadeformulieren in je auto hebt liggen

Het wordt steeds aangeraden om ervoor te zorgen dat je niet over één, maar wel over meerdere EU schadeformulieren in je auto beschikt. Zijn er meer dan twee voertuigen betrokken bij een ongeval? Dan kan het zomaar gebeuren dat je meer dan één schadeformulier zal moeten gebruiken.

2.) Vergeet niet om de gegevens van mogelijke getuigen te vermelden

We hebben het eerder op deze pagina reeds aangehaald, maar we zouden het graag toch nog eens extra willen benadrukken. Wanneer mensen het ongeval hebben zien gebeuren is het altijd van belang om hun gegevens te vragen en deze ook te noteren op het schadeformulier. Alleen wanneer je dat doet kan elke mogelijke discussie worden uitgesloten. Vergeet dit dus zeker niet te doen wanneer je alle informatie aan het invullen bent op het schadeformulier EU.

3.) Het schadeformulier EU tracht je altijd ter plaatse in te vullen

Belangrijk om rekening mee te houden is dat het sterk wordt aangeraden om het schadeformulier EU altijd ter plaatse in te vullen waar het ongeval zich heeft voorgedaan. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat je dit uiteraard moet doen op een veilige plaats. Blijf dus niet zomaar op de weg staan om het formulier in te vullen. Bovendien is het dus zo dat alle betrokken partijen het formulier dienen te ondertekenen voor akkoord. Ben jij niet akkoord met hetgeen wat er op het formulier is ingevuld? Dan spreekt het voor zich dat je, je handtekening niet hoort te zetten.

Wat wanneer het schadeformulier EU is ingevuld?

Is het schadeformulier EU volledig ingevuld? Dan is het zaak om deze zo snel mogelijk aan je verzekeraar te bezorgen. Tegenwoordig kan dat op verschillende manieren. De mogelijkheden die op dit vlak precies worden aangeboden zijn in de praktijk sterk afhankelijk van de verzekeraar in kwestie. Veelal is het bijvoorbeeld prima mogelijk om dit door te geven door middel van een speciaal formulier dat zich op haar website bevindt. Bovendien kan je veelal ook het schadeformulier gewoon doormailen. Wanneer je dit doet is het belangrijk om niet alleen maar het schadeformulier EU bij te sluiten. Vergeet bijvoorbeeld ook niet de mogelijke foto’s die je hebt gemaakt evenals de verklaringen van de getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren. Ook deze informatie is stuk voor stuk zeer relevant en uiterst belangrijk te noemen.

Diks verzekeringen helpt u bij het vinden van een passende verzekeringsoplossing. Online verzekeren en vergelijken van uw verzekering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *